Citizen Adrift
2015


(nl) Europese regeringen hebben veel moeite met het coördineren van de grote instroom vluchtelingen en asielzoekers. Grote bewegingen van migranten zorgen ervoor dat politici de menigten proberen te verschuiven naar buurlanden.
In de kaart komen vluchtelingen, asielzoekers en de Europese politiek samen. De transparante schuifpuzzel illustreert een al dan niet dynamische doorvoer van vluchtelingen en asielzoekers binnen en buiten de Europese Unie. De kaart toont de intensiteit van het ruimtebeslag, een percentage van dichtheid van bevolking per land in combinatie met de locaties van detentiecentra en hoeveelheid van vluchtelingen en asielzoekers.

Citizen Adrift is geselecteerd voor en geëxposeerd op de expositie 'Unmapping the World' op het Chaumont Design Graphique, Frankrijk.

Dit project is in samenwerking met Naomi Naus.


(en) European governments are struggling to co-ordinate their response to the influx of refugees and asylum seekers. Large movements of migrants from country to country quickly fuel suspicions that some politicians are trying to shift the burden on to their neighbors.
In this map you see the refugees, asylum seekers and European politics come all together. The transparent slide puzzle creates a dynamic transit and zigzag nature of refugees and asylum seekers within the European Union. The map of Europe shows the intensity of land take, a percentage of the density of the population within the lands, combined with the locations of the detention centers and the amount of refugees and asylum seekers.

Citizen Adrift was selected for the exhibition "Unmapping the World" at Chaumont Design Graphique, France.

This project is made in collaboration with Naomi Naus.