Evolution from grid to composition
2015


(nl) Waar Naomi Naus zich bezighield met de fundamenten van vormen in relatie tot compositie, ging het bij Evelien Broersen om de relatie met rasters.
Samen combineerden zij dit in een grondig redactioneel onderzoek waarin gereageerd werd op elkaars beelden in rijmvorm.
Dit resulteerde in een 3d-geprinte evolutie van gecodeerde vormen geïnspireerd op de 'Blue Nudes cut-outs' van Matisse.

Dit project is in samenwerking met Naomi Naus.


(en) Where Naomi studied fundamentals of shape in relation to composition, I lunged into the fundamentals of shape in relation to grids. Together we combined this into a thorough editorial research where we reacted upon each other images, as a rhyme. This all resulted in a 3D-printed evolution of coded shapes inspired by the Blue Nudes cut-outs by Matisse.

This project is made in collaboration with Naomi Naus.